DOBRODOŠLI NA KAMENDIN
RATARSTVO / POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

RATARSTVO

Saznajte vise o ratarstvu

Jedna od osnovnih delatnosti AD PD „Kamendin“ Sirig je uzgoj ratarskih kultura: pšenice, kukuruza, soje, repe i drugih. Imajući u vidu činjenicu da se AD PD „Kamendin“ Sirig prostire na preko 1.100 Ha obradive površine, bitno je istaći da je 750 Ha pod zalivnim sistemom-kombinacija visokih zalivnih sistema „Centar Pivot“ i tzv. „kišnih krila“, što pruža mogućnost setve postrnih useva. Na ovaj način se dobijaju značajne količine stočne hrane za svežu upotrebu i stočnu silažu. Kamendin raspolaže skladišnim kapacitetom od ukupno 12.800 tona.

 

AD PD „Kamendin“ Sirig raspolaže savremenom, visoko produktivnom mehanizacijom sa kojom se obavljaju sve agrotehničke mere.

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

Masine i oprema sa kojom radimo

Poljoprivredna mehanizacija obuhvata širok spektar poljoprivrednih mašina, kao i sopstvenu mašinsku radionicu u krugu poljoprivrednog dobra Kamendin osposobljenu za održavanje celokupne mehanizacije koju čine sledeće:

POLJOPRIVREDNE MAŠINE:

3 teška traktora (300ks)

4 rasturača veštackog đubriva

1 teleskopski utovarivač

35 srednjih traktora

15 međurednih kultivatora

1 univerzalna građevinska

5 kombajna

2 vučne tanjirače

mašina

1 šilo-kombajn

1 traktorski raspršivač

5 terenskih vozila

Preko 45 traktorskih prikolica

različite namene

7 plugova

5 setvospremača

10 sejalica

(atomizer)

1 roto-kosačica

1 mulčer

2 prese za baliranje

1 rovokopač

(sandučara, rinfuzara, rinfuzara sa prikolicom, kamiona sa cisternom, kamiona - kipera, 2 vozila - mobilne servisne stanice, kao i više putničkih, terenskih i dostavnih vozila).

8 vučenih prskalica radnog

2 utovarivača

zahvata 18 m

1 viljuškar

Iskusni kadrovi automehaničarske, autoelektričarske i mašinobravarske struke opremljeni su savremenim alatima koji im omogućavaju kvalitetno i blagovremeno održavanje mehanizacije u objektima mašinske radionice, kao i popravke na terenu.

Takođe, bitno je napomenuti da se vrši konstantna obuka kadrova kojom se obezbeđuje njihovo osposobljavanje za održavanje raznorodne i sve brojnije savremene mehanizacije.

Navedena mehanizacija se koristi i za obradu 1.620 Ha poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje DOO "Dinamika" Novi Sad.

GALERIJA SLIKA

Ratarstvo

KAMENDIN NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Mi smo tamo gde ste i vi

NASLOVNA

O NAMA

RATARSTVO

KLANICA

PROIZVODI

KONTAKT

PRODAJNA MESTA

STOČARSTVO