DOBRODOŠLI NA KAMENDIN
RATARSTVO / POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

DOBRODOŠLI NA KAMENDIN

Poljoprivredno dobro

AD PD „Kamendin“ Sirig je poljoprivredno dobro koje je orijentisano na intenzivnu proizvodnju ratarskih kultuta, proizvodnju svinja i junadi na sopstvenim farmama, kao i proizvodnju svežeg mesa i prerađevina od mesa po visokokvalitetnim standardima. Proizvodnja u svim navedenim delatnostima se odvija u strogo kontrolisanim uslovima i predstavlja jedan potpuno zaokružen ciklus.

 

Zaokružen ciklus obuhvata proizvodnju ratarskih kultura, odnosno stočne hrane na sopstvenom poljoprivrednom zemljištu, mešaonu stočne hrane, farme junadi i svinja, zatim fabriku mesa-klanicu „Kamendin“ i na finalnom mestu maloprodajne objekte, mesare „Kamendin“.

 

Klanica "Kamendin", kao i svi naši maloprodajni objekti, mesare "Kamendin" su HACCP sertifikovani od strane nemačke sertifikacione kuće TUV Rheinland još od 2008 godine, a danas poseduju HACCP sertifikat broj 1250040005 TMS,  takođe nemačke sertifikacione kuće TÜV SÜD Management Service GmbH.

UPOZNAJTE KAMENDIN

Saznajte vise u tri koraka

RATARSTVO

STOČARSTVO

KLANICA "KAMENDIN"

Jedna od osnovnih delatnosti AD PD „Kamendin“ Sirig je uzgoj ratarskih kultura: pšenice, kukuruza, soje, repe i drugih. Imajući u vidu činjenicu da se AD PD „Kamendin“ Sirig prostire na preko 1.100 Ha obradive površine, bitno je istaći da je 750 Ha pod zalivnim sistemom-kombinacija visokih zalivnih sistema „Centar Pivot“ i tzv. „kišnih krila“, što pruža mogućnost setve postrnih useva.

Na ovaj način se dobijaju značajne količine stočne hrane za svežu upotrebu i stočnu silažu...

Primarna delatnost AD PD „Kamendin“ Sirig je stočarstvo, koje obuhvata tov svinja i tov junadi. U zaokruženom ciklusu proizvodnje svežeg mesa i prerađevina od mesa po vrhunskim standardima, stočarstvo predstavlja nezamenjivu kariku za dobijanje kvalitetnih sirovina.

Uzgoj stoke na AD PD „Kamendin“ Sirig obuhvata dve velike farme: farmu za tov svinja sa godišnjom proizvodnjom od 15.000 tovljenika i farmu junadi čiji je kapacitet uzgoja 1.600 grla godišnje...

U sklopu kompleksa AD PD „Kamendin“ Sirig nalazi se i fabrika za preradu mesa i mesnih prerađevina, klanica "Kamendin", koja je sertifikovana po HACCP standardu još od 2008.godine.

Finalna faza zaokruženog procesa proizvodnje i prerade visokokvalitetnog svežeg mesa i prerađevina od mesa vrši se preko maloprodajnih objekata, mesara “Kamendin”, koje su prvi put sertifikovane iste 2008.godine od strane nemačke sertifikacione kuće TÜV Rheinland...

VIDEO GALERIJA

Snimci sa Kamendina

KAMENDIN NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Mi smo tamo gde ste i vi

NASLOVNA

O NAMA

RATARSTVO

KLANICA

PROIZVODI

KONTAKT

PRODAJNA MESTA

STOČARSTVO